Welkom bij Dalton Kindcentrum de Tweemaster

Kinderen hebben veel talenten. Kinderen zijn jong en onbevangen en hebben allemaal hun dromen. Ze bezitten de mogelijkheid om de wereld om zich heen op hun manier te ontdekken. 

DKC de Tweemaster is een middelgrote (160-170 leerlingen), gezellige, sfeervolle school, waar sinds 2004 al Daltononderwijs wordt gegeven. Met een enthousiast, hardwerkend team van zeventien professionele en ervaren leerkrachten, staan wij voor kwalitatief goed onderwijs voor al onze kinderen. We vinden persoonlijk contact met de kinderen en hun ouders belangrijk. 

Op de Tweemaster geven we handen en voeten aan de ontwikkeling van de kinderen door het werken met de pijlers van Dalton: Verantwoordelijkheid, Samenwerking, Effectiviteit, Zelfstandigheid & Reflectie. Dit schooljaar hebben wij de Daltonvisitatie gehad en hebben een verlenging van de licentie voor 5 jaar in ontvangst mogen nemen. Als Daltonschool stimuleren wij kinderen op te groeien tot ondernemende en zelfverantwoordelijke volwassenen (fearless human beings).  

Op de Tweemaster creëren we een mini-maatschappij met kinderen en volwassenen die samen leren, samen werken en samen leven.

Wij leveren een belangrijke bijdrage aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen van 4 tot 12 jaar. Wij ontplooien talenten en kwaliteiten bij kinderen door ze te stimuleren, te laten leren, te laten ontdekken en initiatief te tonen.

  • Vertrouwen en veiligheid is hierbij ons uitgangspunt
  • Trots zijn is ons startpunt
  • Optimale ontwikkeling is ons eindpunt
  • De samenwerking met ouders staat hierin altijd centraal.

Om eigen talenten te ontdekken moet de mogelijkheid er zijn om te kunnen uitproberen, fouten maken, reflecteren en presenteren.

DKC de Tweemaster is een school waar je samen tot ontwikkeling kunt komen door elkaars talenten te kennen en te benutten. Dit geldt zowel voor de kinderen als voor alle medewerkers. Het resultaat van het kennen van je talent is zelfvertrouwen. Wij willen dat de kinderen kunnen zeggen: “ Ik ben uniek en kan met trots wat toe voegen aan mijn omgeving”

 

 

Bekijk onze video hier

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze school, kom gerust eens langs om “te proeven” van de fijne sfeer bij ons! 

Laatste nieuws

Nieuwsbrief ouder(s)/verzorger(s) - juli 2024

Gepubliceerd door: SOOOG
Voor de laatste keer een voorwoord van Jaap én Janny waarin Janny terugblikt op de afgelopen vierenhalf jaar. Verder verwelkomen wij onze nieuwe directeur Onderwijs & Personeel en is er een webinar voor ouder(s)/verzorger(s). Veel leesplez…
 

Vakantieoverzicht 2024-2025

Gepubliceerd door: SOOOG
De vakantieplanning voor schooljaar 2024-2025 is bekend.
 

SOOOG Magazine - februari 2024

Gepubliceerd door: SOOOG
Opgroeien doe je maar één keer! Opgroeien vraagt in deze snel veranderende wereld zowel thuis als op het kindcentrum om een sterkte en stabiele pedagogische basis. 
 

DKC de Tweemaster


Directeur : Mevr. W. Beerekamp - de Boer

Piet Heinlaan 19/19A
9675 AZ Winschoten
0597 - 414277
obsdetweemaster@sooog.nl