Groep 7

In onze groep zitten 21 leerlingen: 13 jongens en 8 meisjes. Op maandag en dinsdag staat meester Patrick voor de groep en op woensdag t/m vrijdag juf Lydia. We leren veel nieuwe dingen, niet alleen met taal, spelling en rekenen. Natuurlijk leren we ook nog veel andere dingen, zoals Engels, studievaardigheden en begrijpend lezen.

Met rekenen werken we op de Chromebooks. Alle lessen maken we digitaal. De toetsen maken we nog wel op papier. In groep 7 hebben we een weektaak waarop we kunnen zien wat voor werk we (nog) moeten maken. We moeten ons werk zelf inplannen en als het af is ook afkleuren. De weektaak hebben we niet op papier, maar staat op onze Chromebooks. Twee keer in de week gaan we gymmen, op maandag met gymjuf Liza en op vrijdag met juf Sandra. Bij aardrijkskunde (topografie) leren we de landen en hoofdsteden van Europa. Elke maand is er een toets over een deel van Europa. In groep 7 hebben we het verkeersexamen. In maart hebben we theorie-examen en in mei moeten we laten zien of we het ook in het echt goed kunnen tijdens het praktijk-examen.

In de middagen werken we vaak in thema’s bij IPC. We leren dan allerlei dingen die te maken hebben met aardrijkskunde, geschiedenis, bewegingsonderwijs, kunstzinnige vorming, ICT, techniek, natuur, mens & maatschappij en Internationaal. De thema’s hebben altijd dezelfde opbouw. We beginnen het Startpunt, daarna volgen de Kennisoogst en Uitleg van het thema. Dit duurt vaak een week. Daarna werken we een groot aantal weken aan de taken en we sluiten altijd af met de Afsluiting. Via MijnSchool proberen we u op de hoogte te houden van de thema’s!

In groep 7 hebben we een excursie naar Westerbork en gaan we 3 dagen op kamp. Ook bezoeken we de Klinker. We hebben voorlichting van Halt en krijgen bezoek van een kunstenaar.

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

DKC de Tweemaster


Directeur : Mevr. W. Beerekamp - de Boer

Piet Heinlaan 19/19A
9675 AZ Winschoten
0597 - 414277
obsdetweemaster@sooog.nl