Groep 7

In groep 7 zitten 20 leerlingen: 8 jongens en 12 meisjes. Op woensdag krijgen de leerlingen les van meester Patrick, op vrijdagmiddag van juf Sandra en de andere dagen staat juf Lydia voor de groep.

We leren in groep 7 veel nieuwe dingen, niet alleen bij de basisvakken taal, spelling en rekenen. We hebben ook nog de vakken verkeer, Engels, studievaardigheden, topografie en begrijpend lezen. Daarnaast besteden we ook aandacht aan de sociale vaardigheden, bijvoorbeeld bij KiVa.

We hebben een digitale weektaak waarop we kunnen zien wat voor werk we (nog) moeten maken. We moeten ons werk zelf inplannen en als het af is ook afvinken. De weektaak staat op onze Chromebooks.

Twee keer in de week gaan we gymmen met een vakleerkracht, op maandag met juf Liza en op vrijdag met juf Sandra.

Bij aardrijkskunde (topografie) leren we de landen en hoofdsteden van Europa. Elke maand is er een toets over een deel van Europa. In groep 7 hebben we ook voor het eerst toetsen van Engels.

Elk jaar hebben we het verkeersexamen. In maart hebben we theorie-examen en in april moeten we laten zien of we het ook in het ‘echt’ goed kunnen, tijdens het praktijkexamen.

In de middagen werken we in thema’s bij IPC. We leren dan allerlei dingen die te maken hebben met aardrijkskunde, geschiedenis, ICT, natuur, mens & maatschappij en Internationaal. De thema’s hebben altijd dezelfde opbouw. We beginnen het Startpunt, daarna volgen de Kennisoogst en Uitleg van het thema. Dit duurt vaak een week. Daarna werken we tot aan de volgende vakantie aan de taken en we sluiten altijd af met de Afsluiting. Via MijnSchool proberen we u op de hoogte te houden van de thema’s.

Elke donderdagmiddag hebben we Talent-uur met groep 8. In dat uurtje hebben de kinderen 4 weken lang verschillende activiteiten: creatief, ICT vaardigheden, onderzoeken, enz.

In groep 7 gaan we 3 dagen op kamp, ook gaan we op excursie. We hebben al een voorlichting gekregen van Halt. En natuurlijk zijn er nog meer leuke en leerzame activiteiten.

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

DKC de Tweemaster


Directeur : Mevr. W. Beerekamp - de Boer

Piet Heinlaan 19/19A
9675 AZ Winschoten
0597 - 414277
obsdetweemaster@sooog.nl