Schoolreis- en excursiegelden

 

 

Schoolreizen en excursies.

De bedragen voor het schooljaar 2020-2021 zijn als volgt vastgesteld.

Aangezien het dit schooljaar nog onduidelijk is of alle schoolreizen/excursies wel kunnen doorgaan i.v.m. COVID-19, verzoeken wij wel een ieder het bedrag te voldoen. Mochten diverse activiteiten niet plaatsvinden, dan worden de gelden verrrekend met het volgende schooljaar m.u.v. groep 8. Voor hen geldt dat het resterende bedrag terug wordt gestort. 

De bedragen voor de schoolreis/excursies:

  • Groep 1 en 2: €35,-
  • Groep 3 en 4: €50,-
  • Groep 5 en 6: €55,-
  • Groep 7: €100,-
  • Groep 8: €120,-

Het verschuldigde bedrag dient elk schooljaar voor  1 maart 2021 te worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL31RABO 0306219670 t.n.v. Stichting Boei 1628 o.v.v. naam kind en groep.

Voor de groepen 1 t/m 4 wordt van het bedrag tevens het Sinterklaascadeautje betaald. 

In het geval uw zoon of dochter niet meegaat op schoolreis, wordt het bedrag verrekend met het volgend schooljaar of in geval van groep 8 teruggestort. Tijdens de schoolreis komt uw zoon of dochter wel op school en wordt hij of zij die dag(en) ondergebracht in een andere groep. 

Wanneer het voldoen van de bijdrage financiële problemen oplevert, kunt u onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het gemeentelijk participatiefonds (stichting leergeld).

Wanneer er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden kunt u contact opnemen met Gerry Hofsteenge.

Jaarlijks leggen we verantwoording af voor de uitgaven van de schoolreizen en excursies tijdens de controle door de kascommissie.

Bij het niet betalen van de bijdrage betekent het dat uw zoon of dochter o.a. niet mee kan doen aan de culturele activiteiten en niet mee zal gaan met de schoolreis.

Denkt u dus om de betaling van schoolreis/excursie voor 1 maart 2021!!!

 

 
What do you want to do ?
New mail

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

DKC de Tweemaster


Directeur : Mevr. W. de Boer

Piet Heinlaan 19/19A
9675 AZ Winschoten
0597 - 414277
obsdetweemaster@sooog.nl