Spaargelden

 

In onderling overleg heeft het team met de MR besloten om m.i.v. het schooljaar 2017/2018 te stoppen met de huidige vorm van ons spaarsysteem. Het huidige systeem kost naar verhouding te veel tijd en energie, daarom hebben we een andere oplossing gekozen.

Hoe gaat het nu worden:

Aan het begin van ieder schooljaar gaan de kinderen in de diverse groepen een vast bedrag betalen.

In dat schooljaar worden daar de schoolreis, excursies en voor de groepen 1 t/m 4 het sinterklaascadeau van betaald. De kinderen gaan dan niet meer sparen voor opeenvolgende jaren en krijgen aan het eind van het schooljaar of aan het eind van groep 8 geen geld meer terug, mits bij het niet meegaan op schoolreis van groep 8.

De kosten kunnen ieder jaar worden aangepast i.v.m. de verschillende activiteiten die dat jaar gaan plaatsvinden. Ook moet er rekening worden gehouden met verhoging van entree/reiskosten bij de diverse activiteiten.

Dat betekent dat al het spaargeld wat nu van uw zoon/dochter nog op de schoolrekening staat wordt verrekend met het te betalen bedrag voor schooljaar 2017-2018. En mocht er nog een resterend bedrag overblijven, dan wordt dat aan u overgemaakt. Mocht het spaarbedrag niet hoog genoeg zijn voor komend schooljaar, dan ontvangt u nog bericht om een bepaald bedrag te betalen.

Schoolreizen en excursies.

De bedragen voor het schooljaar 2017-2018 zijn als volgt vastgesteld:

De bedragen voor de schoolreis/excursies:

  • Groep 1 en 2: €35,-
  • Groep 3 en 4: €45,-
  • Groep 5 en 6: €55,-
  • Groep 7 en 8: €90,-

Het verschuldigde bedrag dient elk schooljaar voor 1 december 2017 te worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL31RABO 0306219670 t.n.v. Stichting Boei 1628 o.v.v. naam kind en groep.

In het geval uw zoon of dochter niet meegaat op schoolreis, wordt het bedrag verrekend met het volgend schooljaar of in geval van groep 8 teruggestort. Tijdens de schoolreis komt uw zoon of dochter wel op school en wordt hij of zij die dag(en) ondergebracht in een andere groep.

Wanneer het voldoen van de bijdrage financiële problemen oplevert, kunt u onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het gemeentelijk participatiefonds (stichting leergeld).

Wanneer er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden kunt u contact opnemen met Lydia Grozema of Gerry Hofsteenge.

Jaarlijks leggen we verantwoording af voor de uitgaven van de schoolreizen en excursies tijdens de controle door de kascommissie.

Bij het niet betalen van de bijdrage betekent het dat uw zoon of dochter o.a. niet mee kan doen aan de culturele activiteiten en niet mee zal gaan met de schoolreis.

Denkt u dus om de betaling van schoolreis/excursie voor 1 december 2017!!!

 

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

OBS de Tweemaster

Clusterdirecteur: Mevr. A. Wortelboer
Schoolcoördinator : Mevr. W. de Boer

Piet Heinlaan 19/19A
9675 AZ Winschoten
0597 - 414277
obsdetweemaster@sooog.nl