Schoolreis- en excursiegelden

 

 

Schoolreizen en excursies.

De bedragen voor het schooljaar 2024-2025 zijn als volgt vastgesteld.

De bedragen voor de schoolreis/excursies:

  • Groep 1 en 2: €40,-
  • Groep 3 en 4: €52,50
  • Groep 5 en 6: €57,50
  • Groep 7 & 8: €110,-

 

Het verschuldigde bedrag dient dit schooljaar voor 1 maart 2025 te worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL31RABO 0306219670 t.n.v. Stichting Boei 1628 o.v.v. naam kind en groep.
 
Voor de groepen 1 t/m 4 wordt van het bedrag tevens het Sinterklaascadeautje betaald.
Tevens is het mogelijk om in 2 termijnen te betalen. Het eerste termijn dient voor 1 december 2024 te worden betaald en het tweede termijn voor 1 maart 2025. 
In het geval uw zoon of dochter niet meegaat op schoolreis, wordt het bedrag verrekend met het volgend schooljaar of in geval van groep 8 teruggestort. Gaat uw zoon/dochter deze dag niet mee, dan komt uw zoon of dochter op school en wordt hij of zij die dag(en) ondergebracht in een andere groep. Wanneer er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden kunt u contact opnemen met Gerry Hofsteenge.
Jaarlijks leggen we verantwoording af voor de uitgaven tijdens de controle door de kascommissie
 
Per 1 augustus 2021 is de een nieuwe wet voor de vrijwillige ouderbijdrage ingegaan. De kern van de wet is dat alle leerlingen moeten kunnen meedoen met activiteiten die de school organiseert, ook leerlingen met ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Voorbeelden van deze activiteiten zijn schoolreisjes en langdurige extra activiteiten, zoals aanvullend sportaanbod of dans- en muzieklessen en extra onderwijsprogramma’s zoals bij het tweetalig onderwijs. Door de wetswijziging is het niet meer toegestaan om leerlingen buiten te sluiten voor de activiteit als er geen vrijwillige ouderbijdrage betaald is. De bijdragen zijn geheel vrijwillig. Wel betekent dit, dat als er niet genoeg 'inkomsten' binnenkomen, de geplande activiteiten wellicht niet door kunnen gaan. 
What do you want to do ?
New mail

DKC de Tweemaster


Directeur : Mevr. W. Beerekamp - de Boer

Piet Heinlaan 19/19A
9675 AZ Winschoten
0597 - 414277
obsdetweemaster@sooog.nl