Schooltijden

Wanneer beginnen we:

Maandag 8:30-14:15 uur

Dinsdag 8:30-14:15 uur

Woensdag 8:30-12:15 uur

Donderdag 8:30-14:15 uur

Vrijdag 8:30-14:15 uur. Uitzondering; groepen 1 & 2 deze kinderen zijn de hele vrijdag vrij. Groep 3 gaat op de vrijdagmiddag ook niet naar school. Zij zijn om 12:00 uur vrij op vrijdag.

Vanaf 8:15 uur kunnen kinderen naar binnen om bijvoorbeeld alvast aan het werk te gaan of kinderen gaan nog even lekker buitenspelen. Vanaf 8:15 uur zijn er dan ook twee leerkrachten die toezicht houden op het schoolplein (herkenbaar aan hun KiVa-vestje)

 

VSO:

De VSO (voorschoolse opvang) is ook bij ons mogelijk. Eigenlijk al heel lang. Mevr. M. Bolt regelt dit altijd super goed voor onze school. Deze mogelijkheid blijft ook na de zomervakantie. Daar komt nog een “extra” optie bij. Het is nu zo dat mevr. M. Bolt vanaf 7:30 uur de kinderen opvangt op school. Maar mocht u deze opvang eerder nodig hebben, dan is de mogelijkheid er na zomervakantie om uw kind vanaf 6:30 uur bij de VSO te brengen. Echter worden de kinderen die gebruik maken van de VSO vanaf 6:30 uur door KiWi opgevangen. Mocht u niet eerder dan 7:30 uur opvang nodig hebben, dan is de mogelijkheid nog steeds dat u uw kind bij mevr. M. Bolt aanmeldt. Wilt u dus eerder dan half 8 gebruik maken van de VSO, dan kunt u contact opnemen met KiWi.

Vanaf de herfstvakantie is het alleen nog mogelijk om VSO bij KiWi af te nemen. Mevr. M. Bolt stopt na de herfstvakantie met de VSO.

kiwi@kinderopvangkiwi.nl 

 

 

BSO:

Bij ons op school zijn er ook BSO mogelijkheden. In samenwerking met KiWi, is de BSO bij ons op school aanwezig. Wilt u hier gebruik van maken, dan kunt u contact opnemen via:

bso@kinderopvangkiwi.nl

Pauzes:

Deze zijn aangepast i.v.m. de Corona maatregelen.

Afmeldingen:

Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind ziek is, even naar de dokter moet etc. Wilt u ons daar telefonisch tussen 8:00 uur en 8:15 uur van op de hoogte brengen (dus niet via mailtjes of iets dergelijks, dat wordt soms niet of te laat gelezen). Vanaf 8:15 uur zijn de leerkrachten in hun klaslokalen en is het lastig om telefoontjes nog te beantwoorden.

Mochten we voor 9:00 uur niets gehoord hebben en is uw kind niet aanwezig, dan wordt u of het noodnummer wat u heeft doorgegeven gebeld om te checken waar uw kind is/blijft.

Wilt u verlof voor uw kind aanvragen, dan kan dat alleen bij de schoolcoördinator en niet bij de leerkrachten. Voor het geven van verlof gelden wettelijke regels. Raadpleeg onze schoolgids hiervoor!

9731-Vensters Schoolgids 2020-2021 goedgekeurd team en MR (PDF)

OBS de Tweemaster

Clusterdirecteur: Mevr. A. Wortelboer
Adjunct-directeur : Mevr. W. de Boer

Piet Heinlaan 19/19A
9675 AZ Winschoten
0597 - 414277
obsdetweemaster@sooog.nl