Schooltijden

Wanneer beginnen we:

Alle groepen beginnen ´s morgens om 8.25 uur en eindigen om 12.00 uur.

Op de woensdagmorgen stoppen we om 12.15 uur.

´s Middags beginnen we om 13.15 uur en stoppen we om 15.15 uur.

De kleuters zijn iedere vrijdag vrij.

De groepen 3 t/m 8 gaan iedere week tot en met de vrijdagmiddag naar school.

Vanaf 8:15 uur kunnen kinderen naar binnen om bijvoorbeeld alvast aan het werk te gaan of kinderen gaan nog even lekker buitenspelen. Vanaf 8:15 uur zijn er dan ook twee leerkrachten die toezicht houden op het schoolplein (herkenbaar aan hun KiVa-vestje)

Verder heeft u de mogelijkheid om gebruikt te maken van de voorschoolse opvang bij ons op school. De opvang is vanaf 7:30 uur en wordt geregeld door Marlous Bolt. De kosten hiervan zijn €1,- per keer. De hoofdingang is dan de ingang waar u naar binnen kunt. Alle overige ingangen gaan pas om 8:15 uur open.

Pauzes:

De kinderen krijgen de gelegenheid om tegen 10:00 uur hun fruit/broodje etc. op te eten. Hierna is tijd voor ontspanning en kunnen de kinderen lekker buitenspelen. We staan erop, dat de leerlingen op het plein spelen. Tijdens de pauze(s) mogen ze niet buiten de speelplaats komen. De pauze duurt tot 10.25 uur. Ook nu staan er weer twee leerkrachten op het plein om toezicht te houden. Hierna gaat de bel weer en gaan de kinderen weer naar binnen.

Om 12:00 uur gaat de bel weer en begint de middagpauze. Deze duurt tot 13:15 uur. Ook nu mogen de kinderen eventueel vanaf 13:00 uur weer naar binnen om bijvoorbeeld alvast aan het werk te gaan of kinderen gaan nog even lekker buitenspelen. Vanaf 13:00 uur zijn er weer twee leerkrachten die toezicht houden op het schoolplein (herkenbaar aan hun KiVa-vestje).

Ook is er een mogelijkheid gebruik te maken van de overblijf (zie kopje overblijf voor de verdere info). Mocht uw kind tussen de middag naar huis gaan, dan moet u er rekening mee houden dat het hek van het schoolplein pas weer om 13:00 uur opengaat i.v.m. de kinderen die overblijven!

Afmeldingen:

Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind ziek is, even naar de dokter moet etc. Wilt u ons daar telefonisch tussen 8:00 uur en 8:15 uur van op de hoogte brengen (dus niet via mailtjes of iets dergelijks, dat wordt soms niet of te laat gelezen). Vanaf 8:15 uur zijn de leerkrachten in hun klaslokalen en is het lastig om telefoontjes nog te beantwoorden.

Mochten we voor 9:00 uur niets gehoord hebben en is uw kind niet aanwezig, dan wordt u of het noodnummer wat u heeft doorgegeven gebeld om te checken waar uw kind is/blijft.

Wilt u verlof voor uw kind aanvragen, dan kan dat alleen bij de schoolcoördinator en niet bij de leerkrachten. Voor het geven van verlof gelden wettelijke regels. Raadpleeg onze schoolgids hiervoor!

Schoolgids (PDF)

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

OBS de Tweemaster

Clusterdirecteur: Mevr. A. Wortelboer
Schoolcoördinator : Mevr. W. de Boer

Piet Heinlaan 19/19A
9675 AZ Winschoten
0597 - 414277
obsdetweemaster@sooog.nl