Schooltijden

Wanneer beginnen we:

Maandag 8:30-14:15 uur

Dinsdag 8:30-14:15 uur

Woensdag 8:30-12:15 uur

Donderdag 8:30-14:15 uur

Vrijdag 8:30-14:15 uur. Uitzondering; groepen 1 & 2 deze kinderen zijn de hele vrijdag vrij. Groep 3 gaat op de vrijdagmiddag ook niet naar school. Zij zijn om 12:00 uur vrij op vrijdag.

Vanaf 8:15 uur kunnen kinderen naar binnen om bijvoorbeeld alvast aan het werk te gaan of kinderen gaan nog even lekker buitenspelen. Vanaf 8:15 uur zijn er dan ook twee leerkrachten die toezicht houden op het schoolplein (herkenbaar aan hun KiVa-vestje)

 

VSO:

De VSO (voorschoolse opvang) is ook bij ons mogelijk - de Tuimelaars. Dit gaat in samenwerking met KiWi en is bij ons op school aanwezig. Wilt u hier gebruik van maken, dan kunt u contact opnemen:

Telefoon:        0597-431844
E-mailadres:   kiwi@kinderopvangkiwi.nl

Website: https://www.kinderopvangwinschoten.nl/

  

BSO:

Bij ons op school zijn er ook BSO mogelijkheden. In samenwerking met KiWi, is de BSO bij ons op school aanwezig - de Tuimelaars. Wilt u hier gebruik van maken, dan kunt u contact opnemen via:

Telefoon:        0597-431844
E-mailadres:   bso@kinderopvangkiwi.nl

Website: https://www.kinderopvangwinschoten.nl/

 

Afmeldingen:

Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind ziek is, even naar de dokter moet etc. Wilt u ons daar telefonisch tussen 8:00 uur en 8:15 uur van op de hoogte brengen (dus niet via mailtjes of iets dergelijks, dat wordt soms niet of te laat gelezen). Vanaf 8:15 uur zijn de leerkrachten in hun klaslokalen en is het lastig om telefoontjes nog te beantwoorden.

Mochten we voor 9:00 uur niets gehoord hebben en is uw kind niet aanwezig, dan wordt u of het noodnummer wat u heeft doorgegeven gebeld om te checken waar uw kind is/blijft.

Wilt u verlof voor uw kind aanvragen, dan kan dat alleen bij de adjunct-directeur en niet bij de leerkrachten. Voor het geven van verlof gelden wettelijke regels. Raadpleeg onze schoolgids hiervoor!

9731-Vensters Schoolgids 2020-2021 goedgekeurd team en MR (PDF)

DKC de Tweemaster


Directeur : Mevr. W. Beerekamp - de Boer

Piet Heinlaan 19/19A
9675 AZ Winschoten
0597 - 414277
obsdetweemaster@sooog.nl