Groep 5

Groep 5 is een groep van 15 leerlingen, waarvan 8 meiden en 7 jongens. De groep beschrijft zichzelf als leuke en lieve groep. Soms wat druk en ondeugend, maar ook stoer. Veel leerlingen houden van stil werken, maar ook buiten spelen en spelletjes doen zijn populaire momenten van de dag. De leerlingen kunnen goed samenwerken en vinden het leuk om te overleggen. Ook zijn ze heel behulpzaam naar elkaar toe en naar de leerkracht. Om de hulptaakjes te verdelen hebben wij een i-help gemaakt waarop iedereen iedere week een ander hulptaak heeft. Dit kan zijn: uitdeeldienst, gangbaas, punten slijpen op vrijdag, kasten netjes houden, whiteboard leeg maken aan het einde van de dag of bijvoorbeeld postbode van de juf.

In groep 5 hebben wij o.a. de vakken rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen (Estafette), verkeer, Engels, muziek/drama/dans, Talentuur (do. middag) en IPC (geschiedenis, natuur, aardrijkskunde, techniek, internationaal, mens en samenleving).

Op de maandag en dinsdag krijgen de leerlingen les van juf Annemiek en van woensdag t/m vrijdag van juf Wietske. Wij vinden het allebei heel leuk om met deze groep te werken en zien uit naar een heel gezellig en leerzaam jaar samen!

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

Vakantieoverzicht 2024-2025

Gepubliceerd door: SOOOG
De vakantieplanning voor schooljaar 2024-2025 is bekend.
 

SOOOG Magazine - februari 2024

Gepubliceerd door: SOOOG
Opgroeien doe je maar één keer! Opgroeien vraagt in deze snel veranderende wereld zowel thuis als op het kindcentrum om een sterkte en stabiele pedagogische basis. 
 

SOOOG Courant

Gepubliceerd door: SOOOG
Met trots delen wij de ‘SOOOG Courant 2022’, de publieksversie van het bestuursverslag. Met deze courant legt SOOOG verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar.
 

DKC de Tweemaster


Directeur : Mevr. W. Beerekamp - de Boer

Piet Heinlaan 19/19A
9675 AZ Winschoten
0597 - 414277
obsdetweemaster@sooog.nl