Groep 4/5

 

Groep 4/5

Groep 4/5 is, zoals de naam al zegt,  een combinatiegroep.

In groep 4 zitten 5 jongens en 2 meisjes. In groep 5 zitten 4 jongens en 8 meisjes.

Het is een levendige en vrolijke, leergierige groep.

Vier keer per week beginnen we in de kring, zodat we elkaar even kunnen bijpraten, maar ook voor reken- en taalactiviteiten en KiVa.

Aan het begin van de week krijgen de kinderen een weektaak, waaraan ze de hele week zelfstandig kunnen werken, eventueel met hulp van elkaar.

De kinderen wisselen elke week van maatje, zodat ze leren met verschillende kinderen samen te werken.

Natuurlijk hebben de groepen 4 en 5 een apart lesprogramma, voor rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en schrijven. Toch worden de twee klassen zoveel mogelijk als één groep beschouwd en waar mogelijk wordt de leerstof gezamenlijk behandeld, vooral met behulp van coöperatieve werkvormen.

Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek doen we altijd samen.

Vrijdagmiddag is onze knutselmiddag en deze middag leven de kinderen zich helemaal uit! Ook hebben we twee keer per week gymnastiek in de gymzaal naast de school.

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

Twee schoolcoördinatoren nu gediplomeerd schoolleider!

Gepubliceerd door: SOOOG
Op 7 juli jl. hebben once collega’s Diana Bos en Linda de Jonge de volledige schoolleidersopleiding succesvol afgerond.
 

SOOOG Courant 2017

Gepubliceerd door: SOOOG
Jaarlijks maken we een SOOOG Courant waarin u de essentie van ons jaarverslag kan lezen. Zo hebben we ook over 2017 een SOOOG Courant samengesteld die u hieronder kunt downloaden. Het volledige jaarverslag vindt u op deze website onder "Inf…
 

SOOOG en Integrale Kindcentra (IKC’s)

Gepubliceerd door: SOOOG
Zoals u misschien weet willen wij - SOOOG -onze scholen graag door ontwikkelen tot integrale kindcentra (IKC’s). Wij proberen dit zo zorgvuldig mogelijk te doen. Regelmatig krijgen we vragen over onze plannen. Wat zijn integrale kindcentra? Waa…
 

OBS de Tweemaster

Clusterdirecteur: Mevr. A. Wortelboer
Schoolcoördinator : Mevr. W. de Boer

Piet Heinlaan 19/19A
9675 AZ Winschoten
0597 - 414277
obsdetweemaster@sooog.nl