Groep 5

In groep 5 zitten 20 kinderen in de klas,  waarvan 12 jongens en 8 meisjes.

Op woensdag staat juf Ageeth voor de klas, de andere dagen juf Wietske.

 

Het is een levendige, vrolijke, enthousiaste groep.

Vooral de activiteiten waar ze lekker kunnen bewegen, vinden ze geweldig. Zoals gymnastiek, buiten spelen, spelletjes met bewegen in de klas, maar ook knutselen.

In de pauze is voetballen favoriet, maar ook tikkertje, verstoppertje en klimmen op het klimrek wordt gedaan.

 

Alle kinderen hebben nu een eigen chromebook die wordt ingezet bij rekenen en IPC.

Met rekenen volgen de kinderen het rekenprogramma voor groep 5. Met IPC moeten de kinderen  regelmatig informatie zoeken over een bepaald thema. De gevonden informatie presenteren de kinderen aan elkaar.

De vakken informatieverwerking en topografie zijn nieuw in groep 5.

 

Alle kinderen gaan dit jaar een boekbespreking en een spreekbeurt houden. Ze mogen zelf kiezen welk boek ze willen bespreken en over welk onderwerp ze willen vertellen.

Dalton Kindcentrum de Tweemaster

Gepubliceerd door: OBS de Tweemaster
 In de bijlage alweer de 5e nieuwsbrief over de ontwikkelingen richting ons Dalton Kindcentrum.
 

Nieuwsbrief BSO de Tuimelaars

Gepubliceerd door: OBS de Tweemaster
 In de bijlage een nieuwsbrief van o.a. onze BSO de Tuimelaars. Veel leesplezier!
 

SOOOG MAGAZINE 2021 - FEBRUARI

Gepubliceerd door: SOOOG
Wij zijn ontzettend trots op alle mooie ontwikkelingen die wij zien. Zonder al ons personeel dat op het moment van schrijven heel druk is met het vormgeven van afstandsonderwijs en noodopvang, zouden die ontwikkelingen niet mogelijk zijn. Het ge…
 

OBS de Tweemaster

Clusterdirecteur: Mevr. A. Wortelboer
Adjunct-directeur : Mevr. W. de Boer

Piet Heinlaan 19/19A
9675 AZ Winschoten
0597 - 414277
obsdetweemaster@sooog.nl