Groep 4/5

 

Groep 4/5

Groep 4/5 is, zoals de naam al zegt,  een combinatiegroep.

In groep 4 zitten 5 jongens en 2 meisjes. In groep 5 zitten 4 jongens en 8 meisjes.

Het is een levendige en vrolijke, leergierige groep.

Vier keer per week beginnen we in de kring, zodat we elkaar even kunnen bijpraten, maar ook voor reken- en taalactiviteiten en KiVa.

Aan het begin van de week krijgen de kinderen een weektaak, waaraan ze de hele week zelfstandig kunnen werken, eventueel met hulp van elkaar.

De kinderen wisselen elke week van maatje, zodat ze leren met verschillende kinderen samen te werken.

Natuurlijk hebben de groepen 4 en 5 een apart lesprogramma, voor rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en schrijven. Toch worden de twee klassen zoveel mogelijk als één groep beschouwd en waar mogelijk wordt de leerstof gezamenlijk behandeld, vooral met behulp van coöperatieve werkvormen.

Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek doen we altijd samen.

Vrijdagmiddag is onze knutselmiddag en deze middag leven de kinderen zich helemaal uit! Ook hebben we twee keer per week gymnastiek in de gymzaal naast de school.

SOOOG academie 2018-2019

Gepubliceerd door: SOOOG
De SOOOG academie heeft weer een mooi aanbod samengesteld voor het komend schooljaar.
 

Op zoek naar een uitdagende baan of stage? Laat het ons weten!

Gepubliceerd door: SOOOG
Afgestudeerd of op zoek naar een uitdagende stage? Wees welkom bij Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG). Onze scholen zijn voor iedereen. 
 

Openbaar onderwijs met karakterdag!

Gepubliceerd door: SOOOG
Op 21 maart jl. hebben 1000 collega’s met elkaar genoten van de Openbare Onderwijs met Karakterdag. 
 

OBS de Tweemaster

Clusterdirecteur: Mevr. A. Wortelboer
Schoolcoördinator : Mevr. W. de Boer

Piet Heinlaan 19/19A
9675 AZ Winschoten
0597 - 414277
obsdetweemaster@sooog.nl