Visie en missie

Visie op de mens als deelnemer in de wereld

We willen onze leerlingen voorbereiden om als een ‘fearless human being’ (mens zonder vrees) deel te nemen aan de samenleving. Daarmee bedoelen we allereerst dat mensen een gezond, gelukkig en tevreden leven leiden in veiligheid, maar ook dat onze leerlingen zelfstandige, zelfdenkende en (pro)actieve, ondernemende burgers zullen worden. Burgers die creatief zijn, positief denken, zelfvertrouwen hebben, die reflectief zijn naar zichzelf en anderen en die een reëel zelfbeeld hebben, zichzelf accepteren en trots op zichzelf kunnen zijn en in staat zijn tot zelfrealisatie doordat ze hun passies en interesses ontdekken en hun talenten ontwikkelen. De leerlingen ontwikkelen hun eigen individu (ik)!

De kinderen moeten zich vrij kunnen ontwikkelen in een beschermde leeromgeving, zonder belemmering van buitenaf. Een omgeving waar ze zich sociaal-emotioneel veilig voelen, hun mening durven te zeggen. We verwachten dat de leerlingen met respect met elkaar omgaan, dat ze kritisch naar zichzelf en anderen durven zijn.

Visie op de school/leeromgeving

DKC de Tweemaster is een openbare school. Het onderwijs is er voor alle kinderen. Het leert kinderen samen leren, samen spelen, samen leven. Hierbij horen een aantal normen en waarden. We willen dat iedereen zich in onze school veilig voelt en dat we een ander behandelen zoals jezelf behandeld wilt worden. We zijn zuinig op alle spullen en gaan respectvol met elkaar en onze omgeving om.

Alle kinderen moeten zich veilig en prettig kunnen voelen! Elk kind mag zijn wie hij is. We vinden het belangrijk dat kinderen niet bang zijn om fouten te maken en dat ze van de gemaakte fouten leren.

Visie op de ontwikkeling van de leerling

Activiteit bij kinderen is dan ook een belangrijke psychologische basis van de ontwikkeling van leerlingen. Waar kinderen actief kunnen en mogen zijn, verdwijnt ook vaak de oorzaak van storend gedrag.

Het kind kan heel goed zelf keuzes maken. Nadat hij de verantwoordelijkheid voor de keuze heeft genomen overweegt hij elk aspect van het probleem dat hij moet beheersen om succes te bereiken. Hieruit blijkt het belang van de vrijheid van keuze van activiteiten en van de vrijheid van werktempo en aanpak. De verantwoordelijkheid voor het resultaat ontwikkelt niet alleen zijn latente verstandelijke vermogens, maar ook zijn oordeel en karakter. De leerling wordt ‘eigenaar’ van zijn manier van leren.

Daltononderwijs staat voor persoonsontwikkeling, voor brede vorming. Die vorming heeft te maken met aandacht en interesse te krijgen voor de wereld en voor zichzelf en de ander in relatie tot die wereld.

Visie op de rol van de leraar

De leraar is een enthousiaste, flexibele, autonome, maar binnen een schoolteam functionerende, professional. In ons team is er sprake van educatief partnerschap.

De leraar is zelf eigenaar van het onderwijs dat hij geeft, uiteraard in samenspraak met zijn team. We voelen ons samen verantwoordelijk voor het onderwijs.

De taak van de leraar is het streven naar het laten stralen van zijn kinderen, de kinderen hun talenten laten benutten. De leraar maakt leren, ontwikkeling en vorming mogelijk en faciliteert dit rekening houdend met de wettelijke kaders van onder andere de kerndoelen en referentieniveaus. Maar in het besef dat leren uiteindelijk door de leerlingen zelf moet worden gedaan, leert hij vanuit een vertrouwensbasis flexibel te zijn en los te laten. Hij geeft vertrouwen, helpt leerlingen zich te verwonderen, bouwt aan inlevingsvermogen en creëert een rijke, avontuurlijke, maar ook beschermende leeromgeving.

Onderwijs geven is inleiden in betekenissen. De leraar sluit daarvoor aan bij zijn leerlingen, maar helpt hen ook die eigen leefwereld te ontstijgen. Hij heeft overzicht, reflecteert, instrueert, modelt, biedt mogelijkheden en alternatieven aan.

Hoe wij dit allemaal in de praktijk vormgeven, kunt u lezen in ons Daltonboekje. Deze staat ook op onze site.

DKC De Tweemaster betrekt haar leerlingen voornamelijk uit het centrum van de stad, de Bloemen- en Zeehelden buurt en de z.g. Noordwesthoek: Bovenburen, Kloosterlaan, Kloostervallei. Verder wordt de school bezocht door leerlingen uit overige wijken van de stad en is er een aantal “buitenleerlingen.”

DKC De Tweemaster is een middelgrote school (180-200 leerlingen) verdeeld over negen groepen met een enthousiast team van vijftien leerkrachten en een conciërge. Samen staan wij dagelijks klaar om goed onderwijs te geven en de leerlingen een fijne tijd op school te bezorgen!

Alle negen groepen van de school zijn op één terrein gehuisvest. Zeven groepen bevinden zich in het hoofdgebouw aan de Piet Heinlaan 19, dat niet alleen modern en gezellig is ingericht, maar ook uiterst functioneel is voor het onderwijs wat wij geven. Met acht klaslokalen gegroepeerd rondom de centrale ruimte, een speellokaal en een gymnastieklokaal naast de deur, is het goed werken en toeven op onze school.

De groepen 7 & 8 hebben hun lokalen in de dependance naast het hoofdgebouw, centraal gelegen tussen het gymnastieklokaal en het grote schoolplein. Uiteraard profiteren ook de leerlingen van deze groepen volop van de mogelijkheden van het hoofdgebouw. Zo kunnen de leerlingen bijvoorbeeld gebruik maken van de middenruimte om zelfstandig of samen te werken aan opdrachten of een opdracht te maken op de computer.

 

Verdere informatie over onze school staat in onze schoolgids.

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

DKC de Tweemaster


Directeur : Mevr. W. Beerekamp - de Boer

Piet Heinlaan 19/19A
9675 AZ Winschoten
0597 - 414277
obsdetweemaster@sooog.nl