Groep 5

 

Groep 5 OBS De Tweemaster

 

In groep 5 gaan we verder waar de leerlingen in groep 4 gestopt zijn. Iedere dag staan de vakken rekenen, taal, spelling en lezen op het rooster. We oefenen het begrijpend lezen en we blijven het schrijfschrift oefenen. Daarnaast krijgen de leerlingen les in aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Voor al deze vakken gebruiken we methodes die er voor zorgen dat we de rode lijn van de school volgen en dat we zeker weten dat alles wat aan bod moet komen in groep 5 ook daadwerkelijk gebeurt.

Naast deze vakken besteden we ook aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Middels het anti-pestprogramma KiVa besteden we veel aandacht aan hoe we met elkaar omgaan in de klas, wat je doet tegen pesten en hoe we ervoor zorgen dat we met elkaar een fijne groep zijn. Ook creatieve vakken komen aanbod zoals een tekencarrousel met groep 6, handvaardigheid en interactieve muzieklessen met gebruik van het digibord en instrumenten. Twee keer in de week werken we aan de conditie en lenigheid tijdens de lessen bewegingsonderwijs.

In groep 5 werken we met de Daltonprincipes, waardoor de leerlingen leren samenwerken met anderen, zelfstandig oplossingen zoeken en vinden en leren om te gaan met de vrijheid die dit met zich meebrengt. Leerlingen helpen elkaar en zorgen er samen voor dat er oplossingen gevonden worden. Er is in de groep aandacht voor elke leerling, de leerling die meer aan kan werkt meer zelfstandig of met maatjes met opdrachten die bij de leerling passen, de leerling die iets meer hulp nodig heeft werkt af en toe met de leerkracht bij de instructietafel. Voor leerlingen die de basisstof volgen zijn er ook aantrekkelijke en uitdagende werkvormen die er voor zorgen dat een dag in groep 5 staat voor uitdaging, ontwikkeling en plezier!

SOOOG academie 2018-2019

Gepubliceerd door: SOOOG
De SOOOG academie heeft weer een mooi aanbod samengesteld voor het komend schooljaar.
 

Op zoek naar een uitdagende baan of stage? Laat het ons weten!

Gepubliceerd door: SOOOG
Afgestudeerd of op zoek naar een uitdagende stage? Wees welkom bij Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG). Onze scholen zijn voor iedereen. 
 

Openbaar onderwijs met karakterdag!

Gepubliceerd door: SOOOG
Op 21 maart jl. hebben 1000 collega’s met elkaar genoten van de Openbare Onderwijs met Karakterdag. 
 

OBS de Tweemaster

Clusterdirecteur: Mevr. A. Wortelboer
Schoolcoördinator : Mevr. W. de Boer

Piet Heinlaan 19/19A
9675 AZ Winschoten
0597 - 414277
obsdetweemaster@sooog.nl