Themadag vanuit SOOOG

Terug naar het overzicht

21 maart 2018

Info:

Alle kinderen zijn vrij i.v.m. een themadag die gehouden wordt voor alle leerkrachten in samenwerking met andere schoolbesturen.

OBS de Tweemaster

Clusterdirecteur: Mevr. A. Wortelboer
Schoolcoördinator : Mevr. W. de Boer

Piet Heinlaan 19/19A
9675 AZ Winschoten
0597 - 414277
obsdetweemaster@sooog.nl