Donderdag

Info:

Alle kinderen zijn donderdagmiddag om 12:00 uur vrij. Dit i.v.m. een teamtraining IPC.

 

 

 
What do you want to do ?
New mail

OBS de Tweemaster

Clusterdirecteur: Mevr. A. Wortelboer
Adjunct-directeur : Mevr. W. de Boer

Piet Heinlaan 19/19A
9675 AZ Winschoten
0597 - 414277
obsdetweemaster@sooog.nl