Overblijven

Het overblijven op o.b.s. de Tweemaster wordt geregeld door enkele moeders (Marlous Bolt & Bernedet Schipper) van de school en enkele vrijwilligers (Trieneke Olgers & Margriet Slijfer). Allen zijn bevoegd om deze taak te vervullen. Het overblijven gebeurd in de gezellige, moderne middenruimte van de school. Omdat er veel kinderen overblijven wordt de groep gesplitst. De kleuters en de kinderen van groep 3 gaan het eerste half uur eten en gaan daarna lekker buitenspelen. De hogere groepen gaan het eerste half uur naar buiten en gaan daarna lekker eten. Zo is er meer overzicht op de groep en kunnen de kinderen op een rustige manier even hun broodje opeten en buitenspelen. Mocht u gebruik maken van onze overblijf, dan is het belangrijk dat uw het regelement doorleest die hieronder staat. Als uw kind overblijft bij ons op school, dan zijn dit de “regels” die gelden voor eenieder!

Eten:

 • Namen op de broodtrommels & bekers.
 • Geeft u voldoende eten maar ook voldoende drinken mee.
 • Geef uw kind iets mee op brood wat het lekker vindt. Wij doen ons best om de broodtrommels leeg te krijgen, maar zijn hier niet verantwoordelijk voor, als het kind echt niet wil eten. Wij kunnen het eten er niet “in stampen” bij de kinderen. Als het na praten en herhaaldelijk aandringen niet lukt, houdt het voor ons ook op.
 • Iets hartigs (als een pizzaatje of pannenkoek) en “gezonde” koekjes als sultana en liga, mogen mee.
 • Zoetigheid/snoep en koekjes waar bijvoorbeeld veel chocolade op zit of snoepjes mogen niet mee naar school en dus ook niet naar de overblijf.
 • Eventuele traktaties uit de klas mogen pas na het brood opgegeten worden.

Organisatie:

 • Een nieuw kind moet aangemeld worden bij de overblijfmoeders.
 • Kleuters en de kinderen van groep 3 zitten apart. De kinderen vanaf groep 4 spelen eerst buiten terwijl de kleuters binnen eten. Vanaf half 1 ruilen we dit om.
 • Bij hevige regenval blijven de kinderen binnen. Bij een paar spetters spelen ze gewoon lekker buiten. De overblijfbegeleiding beslist hierover.
 • Wanneer de kinderen vanwege de regen binnen blijven, eten de kleuters en groep 3 in de overblijfruimte. De overige groepen eten dan in groep 5 en 6. Na het eten gaan ze naar het speellokaal om te spelen. De kleuters en groep 3 spelen in de overblijfruimte en, wanneer er ruimte is, in het speellokaal.
 • Wanneer een kind van de regelmatige overblijvers van zijn of haar ouders mee mag met een klasgenootje tussen de middag, dan moeten wij hiervan een briefje ontvangen. Als wij geen briefje ontvangen, dan gaat het kind niet mee met het klasgenootje en blijft bij de overblijf!
 • Als een kind niet bij ons op de overblijf is, ligt ook de verantwoordelijkheid niet bij ons.
 • De groene hekken gaan pas om 00 uur open. Kinderen die dus niet overblijven en eerder dan 13:00 uur op school zijn, moeten dus wachten tot de overblijfbegeleiding het hek opendoet.
 • In overleg is alles mogelijk, ook eventueel 5 minuutjes oppassen, met een gegronde reden uiteraard.

 

Betaling:

 • Per keer kost het overblijven €1,50. Als uw kind vaker overblijft kunt u ook een kaart kopen. U kunt kiezen voor:

Een grote kaart, deze kost €30,- (22x overblijven);

Een kleine kaart, deze kost €15,- (11x overblijven)

Een ‘weekkaart’, deze kost €7,50 (5x overblijven).

Bij de grote kaart krijgt u 2 keer gratis en bij de kleine kaart krijgt u 1 keer gratis overblijven. De kaarten worden in zijn geheel gekocht en worden dus niet in gedeeltes betaald.

 • Als de kaart bijna vol is krijgt uw kind een herinneringsbriefje mee zodat u weet dat er binnenkort een nieuwe kaart gekocht moet worden. Controleer dus af en toe de tas van uw kind goed! (Volle kaarten en herinneringsbriefjes worden soms verscheurd teruggevonden door ons of verdwijnen soms op één of andere manier. Ze gaan echter in de tas mee vanuit de overblijf)
 • Een nadeel is dat wij de ouders bijna niet zien en dus ook niet kunnen aanspreken op een eventuele betalingsachterstand. De kinderen worden er daarom op aangesproken. Wilt u erop letten ouders, dat er op tijd betaald is/wordt! Het is erg vervelend om uw kind hier mee te “belasten”.
 • Er zijn veel en vaak betalingsachterstanden. Dit kost ons veel extra tijd om de administratie na het overblijven op orde te brengen. De regel is en blijft: wanneer er twee keer niet betaald is, mag er een derde keer zonder betaling niet meer overgebleven worden!
 • Betalingen kunnen eventueel worden gedaan bij Marlous Bolt. Zij is 's morgens aanwezig voor de voorschoolse opvang tot 08.15 uur. Ook kan er betaald worden bij mevr. W. de Boer, dan wel in een enveloppe met naam en groep van uw zoon(s) of dochter(s).

Overig:

 • We nemen het erg nauw met respect, normen & waarden, zoals ook tijdens de lesuren op school. Helaas neemt het erg grove taalgebruik toe en is het respect soms ver te zoeken. Dit willen we absoluut niet en we spreken de kinderen daarop aan met eventuele consequenties voor het kind! Mocht een kind naar herhaaldelijke vervelende voorvallen, waar ouders van op de hoogte zijn/worden gebracht, zich nog niet gedragen, dan zijn wij genoodzaakt de overblijf voor dit kind stop te zetten. De ouders moeten dan tussen de middag iets anders gaan zoeken voor hun kind en kunnen geen gebruik meer maken van de overblijf bij ons op school!
 • Aan verzoeken van ouders zoals begeleiden naar de wc, billen afvegen en bijvoorbeeld zonnebrandcrème smeren, kunnen wij helaas geen gehoor geven. Hiervoor is de overblijfgroep te groot.
 • Verantwoordelijkheid van meegebrachte spullen ligt niet bij ons. Voor zoek- of defect

geraakte spullen kunnen de overblijfjuffen niet verantwoordelijk worden gesteld.

 • Overblijven bij een meester of juf moeten we tot een minimum beperken en zullen we op noodzakelijkheid bekijken.

 

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

OBS de Tweemaster

Clusterdirecteur: Mevr. A. Wortelboer
Schoolcoördinator : Mevr. W. de Boer

Piet Heinlaan 19/19A
9675 AZ Winschoten
0597 - 414277
obsdetweemaster@sooog.nl