Groep 6

Groep 6 bestaat uit 28 kinderen: 14 jongens en 14 meisjes. Op maandag, woensdag en donderdag is juf Gerry in de groep. Op dinsdag en vrijdag geeft juf Danielle les.

 

Met spelling en rekenen werken we via Snappet. Ieder kind heeft een eigen tablet waarop de opdrachten kunnen worden gemaakt. Tijdens het werken houden we ons aan het stoplicht. Op maandagmorgen krijgen de kinderen een weektaak. Deze wordt ingepland en moet op vrijdagmiddag af zijn. Elke dag is er tijd om aan de weektaak te werken. Naast alle reguliere vakken hebben we ook één keer per week keuzekast en tekencircuit. Dit doen we samen met groep 4 en 5. Daarnaast hebben we op vrijdag carrousel, waarbij er aan verschillende vakken wordt gewerkt.

Nieuwsbrief 15 februari 2018 (PDF)

Openbaar onderwijs met karakterdag!

Gepubliceerd door: SOOOG
Op 21 maart jl. hebben 1000 collega’s met elkaar genoten van de Openbare Onderwijs met Karakterdag. 
 

Openbaar Onderwijs met Karakter

Gepubliceerd door: SOOOG
Op 21 maart aanstaande organiseren een aantal schoolbesturen uit de Groninger Ommelanden de Grote Openbaar Onderwijs met Karakterdag.  
 

Tweemasterjournaal nr. 6

Gepubliceerd door: OBS de Tweemaster
 
 

OBS de Tweemaster

Clusterdirecteur: Mevr. A. Wortelboer
Schoolcoördinator : Mevr. W. de Boer

Piet Heinlaan 19/19A
9675 AZ Winschoten
0597 - 414277
obsdetweemaster@sooog.nl