Terug naar Nieuws

Nieuws van de MR

Gepubliceerd op: , door: OBS de Tweemaster
Nieuws van de MR

 

Mariëlle Kloosterboer neemt zitting en Sebastian Boer herkozen
Het was een speciaal welkom, bij de opening van de vierde MR- vergadering van dit schooljaar, voor juf Mariëlle Kloosterboer. Zij trad woensdagavond 12 februari toe tot de personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad. Diezelfde avond is Sebastian Boer herkozen, en ook geïnstalleerd voor drie jaar, aan de kant van de oudergeleding.

Veranderende schooltijden
Het belangrijkste onderwerp van de bijeenkomst was de veranderende schooltijden. Naar aanleiding van de informatie-avond over dit onderwerp, eind januari, hebben meerdere ouders per brief gereageerd. Een van deze ouders schoof aan tijdens de vergadering om van gedachten te wisselen over het ‘oude’, danwel nieuwe rooster met andere tijden. Het is op dit moment nog onduidelijk wanneer er precies nieuwe schooltijden ingevoerd zouden kunnen worden. Binnenkort volgt hierover een informatiebrief. 


De notulen van deze afgelopen vergadering liggen ter inzage op school. De volgende MR-vergadering vindt plaats op donderdag 26 maart om 19:30 uur

We gaan bijna weer beginnen!

Gepubliceerd door: OBS de Tweemaster
  Beste ouders/verzorgers,   Nog heel even en dan gaan we weer beginnen. We zijn druk bezig om alles voor de start van het nieuwe schooljaar klaar te maken. U krijgt vóór aanstaande maandag dan ook nog informatie van o…
 

Dalton Kindcentrum de Tweemaster

Gepubliceerd door: OBS de Tweemaster
 In de bijlage alweer de 5e nieuwsbrief over de ontwikkelingen richting ons Dalton Kindcentrum.
 

OBS de Tweemaster


Directeur : Mevr. W. de Boer

Piet Heinlaan 19/19A
9675 AZ Winschoten
0597 - 414277
obsdetweemaster@sooog.nl