Terug naar Nieuws

Een bericht van de MR: Ouders, spreek je uit over nieuwe schooltijden!

Gepubliceerd op: , door: OBS de Tweemaster
Een bericht van de MR: Ouders, spreek je uit over nieuwe schooltijden!

Ouders, spreek je uit over nieuwe schooltijden!

De informatie-avond op school over veranderende schooltijden op maandag 27 januari is goed bezocht! Zo'n 70 ouders woonden de bijeenkomst bij, en er werd informatie gedeeld, gebrainstormd en van gedachten gewisseld over de komende veranderingen met het rooster (zie ook de informatiebrief 'naar andere tijden' op Mijnschool).

Naar aanleiding van deze bijeenkomst vindt binnenkort weer overleg plaats tussen directie, team en Medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft de MR instemmingsrecht over dit onderwerp. Om u als ouders hierbij goed te kunnen vertegenwoordigen, en op te komen voor uw belangen, wil de oudergeleding van de MR graag met u in contact komen over deze kwestie!
Heeft u opmerkingen, vragen, ideeën, suggesties, een mening, dringende wensen, duidelijke voorkeuren of punten die we niet over het hoofd moeten zien? Laat ons die dan weten! Dat kan via de e-mail: tweemastermr@gmail.com, via de ideeënbus van de MR in de hal van school, of in een persoonlijk gesprek.

Wij zijn benieuwd naar uw reactie, alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

De oudergeleding van de MR:
Sebastian Boer
Gerda Begeman
Lida Niezing-Bos

Dalton Kindcentrum de Tweemaster

Gepubliceerd door: OBS de Tweemaster
In de bijlage een informatiebrief.   Met vriendelijke groet, Team o.b.s. de Tweemaster
 

SOOOG COURANT

Gepubliceerd door: SOOOG
SOOOG vindt goede communicatie heel belangrijk. Ieder jaar schrijft het bestuur van SOOOG een bestuursverslag. Het bestuur legt met het bestuursverslag verantwoording af. Deze krant is een publieksversie van het bestuursverslag. Alle belangrijke…
 

OBS de Tweemaster

Clusterdirecteur: Mevr. A. Wortelboer
Schoolcoördinator : Mevr. W. de Boer

Piet Heinlaan 19/19A
9675 AZ Winschoten
0597 - 414277
obsdetweemaster@sooog.nl