Schoolreizen groepen 3 t/m 6

Terug naar het overzicht

20 juni 2018

Info:

 Wij hebben er weer zin in!

OBS de Tweemaster

Clusterdirecteur: Mevr. A. Wortelboer
Schoolcoördinator : Mevr. W. de Boer

Piet Heinlaan 19/19A
9675 AZ Winschoten
0597 - 414277
obsdetweemaster@sooog.nl