Schoolreisjes groepen 1 t/m 6

Terug naar het overzicht

Volgende week woensdag

Info:

Op woensdag 23 juni 2021 staan de schoolreisjes voor de groepen 1 t/m 6 gepland. Dit was eerst 12 mei, maar we hopen door de schoolreisjes verderop in het jaar te plannen, dat deze wel door kunnen gaan dit jaar! 

 
What do you want to do ?
New mail

OBS de Tweemaster

Clusterdirecteur: Mevr. A. Wortelboer
Adjunct-directeur : Mevr. W. de Boer

Piet Heinlaan 19/19A
9675 AZ Winschoten
0597 - 414277
obsdetweemaster@sooog.nl