Oudpapier route

Terug naar het overzicht

03 april 2018

Info:

 Denkt u eraan dit is op een dinsdag i.p.v. de gebruikelijke maandag!

OBS de Tweemaster

Clusterdirecteur: Mevr. A. Wortelboer
Schoolcoördinator : Mevr. W. de Boer

Piet Heinlaan 19/19A
9675 AZ Winschoten
0597 - 414277
obsdetweemaster@sooog.nl