Oudergesprekken voor de groepen 1 t/m 7

Terug naar het overzicht

Volgende week dinsdag tot Volgende week woensdag

Info:

OBS de Tweemaster

Clusterdirecteur: Mevr. A. Wortelboer
Schoolcoördinator : Mevr. W. de Boer

Piet Heinlaan 19/19A
9675 AZ Winschoten
0597 - 414277
obsdetweemaster@sooog.nl