07 juli 2021

Info:

Op woensdag 7 juli 2021 zijn de kinderen vrij i.v.m. een Margedag voor de leerkrachten. Op deze dag is er een dag vergadering en groepsoverdacht (alvast voor het volgende schooljaar) voor de leerkrachten. 

 
What do you want to do ?
New mail

OBS de Tweemaster

Clusterdirecteur: Mevr. A. Wortelboer
Adjunct-directeur : Mevr. W. de Boer

Piet Heinlaan 19/19A
9675 AZ Winschoten
0597 - 414277
obsdetweemaster@sooog.nl