Laatste schooldag

Terug naar het overzicht

20 juli 2018

Info:

 Alle kinderen zijn om 12:00 uur vrij!

OBS de Tweemaster

Clusterdirecteur: Mevr. A. Wortelboer
Schoolcoördinator : Mevr. W. de Boer

Piet Heinlaan 19/19A
9675 AZ Winschoten
0597 - 414277
obsdetweemaster@sooog.nl