30 januari 2020

Info:

Onze school doet mee aan de staking op 30 & 31 januari, de kinderen zijn deze dagen vrij!

OBS de Tweemaster

Clusterdirecteur: Mevr. A. Wortelboer
Schoolcoördinator : Mevr. W. de Boer

Piet Heinlaan 19/19A
9675 AZ Winschoten
0597 - 414277
obsdetweemaster@sooog.nl