Allerheiligenmarkt. Alle leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij.

Terug naar het overzicht

04 november 2019

Info:

OBS de Tweemaster

Clusterdirecteur: Mevr. A. Wortelboer
Schoolcoördinator : Mevr. W. de Boer

Piet Heinlaan 19/19A
9675 AZ Winschoten
0597 - 414277
obsdetweemaster@sooog.nl