Terug naar Nieuws

Scholen SOOOG actief met

Gepubliceerd op: , door: SOOOG
Scholen SOOOG actief met

Bewegen en leren tegelijk dat is "Fit en Vaardig op school"(F&V) waarmee de scholen van SOOOG van start gaan. Het lesprogramma daagt kinderen uit tot bewegend leren en sluit naadloos aan op de belevingswereld van kinderen.

Het is wetenschappelijk, o.a. door de Rijksuniversiteit in Groningen, bewezen dat het lesprogramma leidt tot betere schoolprestaties, betere concentratie en fitte kinderen. De F&V lessen worden drie keer per week in het klaslokaal gegeven. In de lessen wordt 10 tot 15 minuten aan taal en 10 tot 15 minuten aan rekenen besteed. De oefenstof sluit aan bij de lesmethodes. De nadruk ligt op automatiseren en herhalen van lesstof. Op het digitale schoolbord worden de fysieke oefeningen en de opdrachten gevisualiseerd. Met het uitvoeren van oefenbewegingen geven de leerlingen antwoord op taal- en rekenopgaven. 

Naast de naschoolse sportactiviteiten, de jaarlijkse (top)sportclinics worden de leerlingen bij SOOOG nu ook actief in het klaslokaal. Actieve kinderen leren beter!

Tweemasterjournaal nr. 4

Gepubliceerd door: OBS de Tweemaster
 
 

Tweemasterjournaal nr. 3

Gepubliceerd door: OBS de Tweemaster
 
 

OBS de Tweemaster

Clusterdirecteur: Mevr. A. Wortelboer
Schoolcoördinator : Mevr. W. de Boer

Piet Heinlaan 19/19A
9675 AZ Winschoten
0597 - 414277
obsdetweemaster@sooog.nl