Home
Daltononderwijs
De school in vogelvlucht
Tweemaster Journaal

         Het schoolteam

         Schooltijden

         Vakanties

         Computers
         Overblijven

         Hoe vindt u ons

Fotopagina
MR- OR
Links


29 januari 2016
 

OBS De Tweemaster
Piet Heinlaan 19
9675 AZ  WINSCHOTEN


schoolco÷rdinator:
W. de Boer

telefoon 0597 - 414277

e-mail: obsdetweemaster@sooog.nl 


Onze school maakt deel uit van
een cluster van vier openbare
basisscholen o.l.v. de heer
H. Godlieb, clusterdirecteur.

De Tweemaster - Winschoten
De Linde - Nieuwe Pekela
Theo Thijssenschool - Boven Pekela
OBS Drieborg - Drieborg


week 21

 

Het einde van de CITO middentoetsen komt in zicht. De leerkrachten zijn al druk bezig om de rapporten klaar te maken. Alle ouders van de leerlingen van groep 1 t/m 7 krijgen de uitnodiging voor de spreekavonden op dinsdag 23 februari en woensdag 24 februari. Donderdag 25 februari krijgen de kinderen het rapport mee naar huis. Voor groep 8 zijn de spreekavonden al op maandag 8 februari, dinsdag 9 februari en woensdag 10 februari.

Op de site staat het nieuwe Tweemaster Journaal met daarin informatie over de margedagen, spreekavonden, KiVa- ouderavond en het damtoernooi.

Woensdag 17 februari wordt er een KIVA-ouderavond georganiseerd bij ons op school. Op deze avond gaan we het hebben over KIVA en worden er enkele zakelijke onderwerpen kort toegelicht, zoals bijv. de verkiezingen MR/OR. Sinds dit schooljaar zijn wij een KIVA-school: samen tegen pesten, maar wat is KIVA? Wat doet het met uw kind? Tijdens deze avond willen we u als ouder/verzorger laten ervaren wat KIVA inhoudt. Zeer binnenkort ontvangt u de officiële uitnodiging voor deze avond. U komt toch ook?

 

 

spreuken
van de maandgroep 1-2-3

Help elkaar een handje!


groep 4-5-6

Als je iets voor een ander doet en je krijgt een compliment, dan voelt dat altijd goed!
 

 groep 7-8

Ik behandel een ander zoals ik zelf graag behandeld wil worden!

 

 

januari

 

Openbare daltonschool 'De Tweemaster' in Winschoten maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Openbaar Onderwijs Oost-Groningen. De school is aangesloten bij de Nederlandse Dalton Vereniging en in het bezit van een daltonlicentie sinds juli 2004. Op 22 mei 2014 is onze school voor de derde keer gevisiteerd en werd de licentie weer verlengd tot het jaar 2019.

Iedere daltonschool wordt iedere vijf jaar gevisiteerd. Met trots presenteren wij een samenvatting van het visitatieverslag op de site.

Klik hier voor het laatste visitatieverslag van 22 mei 2014

We draaien dit cursusjaar met tien groepen, waaronder drie kleutergroepen en twee kleine groepen 3 van elk negentien leerlingen. We zijn er trots op dat we een enthousiast team hebben en aan alle kanten ondersteund worden door een enthousiaste en actieve Ouderraad en Medezeggenschaps-raad.

 
Anti-
Pestprotocol

     

Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen - S.O.O.O.G.
 

 

hits counter

 

ę Copyright Openbare Daltonschool De Tweemaster Winschoten - Oost-Groningen